موقيعت اين انبار در بهترين نقطه تهران است  که  دسترسي انبار در منطقه اي ميباشد که تردد کاميون و تريلر آزاد ميباشد و ضمنا نزديک به بازار و دسترسي از  اتوبان آزادگان امام علي و اتوبان نواب هم امکان پذير ميباشد
موقيعت اين انبار در بهترين نقطه تهران است که دسترسي انبار در منطقه اي ميباشد که تردد کاميون و تريلر آزاد ميباشد و ضمنا نزديک به بازار و دسترسي از اتوبان آزادگان امام علي و اتوبان نواب هم امکان پذير ميباشد
جايگاه کالاهاي بازرگاني و کالاهاي تجاري در انبار , سوله , سالن , محوطه باز و کانتينرهاي اختصاصي 20 و 40 فوتي فلزي به صورت ماهانه و توافقي .
جايگاه کالاهاي بازرگاني و کالاهاي تجاري در انبار , سوله , سالن , محوطه باز و کانتينرهاي اختصاصي 20 و 40 فوتي فلزي به صورت ماهانه و توافقي .
اين جايگاه به انواع ماشين آلات سبک و نيمه سنگين مجهز ميباشد که اين امر سبب دسترسي سريع و آسان و در نتيجه سرعت درعمليات تخليه و بارگيري را درپي خواهد داشت
اين جايگاه به انواع ماشين آلات سبک و نيمه سنگين مجهز ميباشد که اين امر سبب دسترسي سريع و آسان و در نتيجه سرعت درعمليات تخليه و بارگيري را درپي خواهد داشت
قفل درب کانتينر با مستاجر و حفاظت از قفل و کانتينر از ما
قفل درب کانتينر با مستاجر و حفاظت از قفل و کانتينر از ما
در رابطه با حفظ کالاهاي مشتريان بايد اين را اشاره کرد اين انبار بصورت کلي تحت پوشش دوربين هاي ديد در شب و نگهباني 24 ساعته است که توسط اپراتورها بررسي ميشود
در رابطه با حفظ کالاهاي مشتريان بايد اين را اشاره کرد اين انبار بصورت کلي تحت پوشش دوربين هاي ديد در شب و نگهباني 24 ساعته است که توسط اپراتورها بررسي ميشود